CHO THUÊ MÁY

Đơn giá thuê máy trắc địa

1. Cho thuê máy thủy bình:

– Thuê máy thủy bình theo ngày: 80.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

– Thuê máy thủy bình theo tháng: 1.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy + 01 mia nhôm.

2. Cho thuê máy kinh vỹ:

– Thuê theo ngày: 120.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

– Thuê theo tháng: 2.500.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy + 01 mia nhôm

3. Cho thuê máy toàn đạc:

– Thuê theo ngày: 200.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

– Thuê theo tháng: 4.500.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ gồm: 01 máy trong hộp + 01 pin máy + 01 sạc pin + 01 chân máy + 02 sào gương + 02 gương đơn.

4. Cho thuê máy GPS X20 1 tần số:

– Thuê theo ngày: 450.000đ/01 ngày/ 03 bộ.

– Thuê theo tháng: 8.000.000đ/ 01 tháng/ 03 bộ.

Bộ gồm: 03 máy + 03 chân máy + 03 pin + 01 sạc pin + 01 cáp.

5. Cho thuê máy chiếu đứng:

– Thuê theo ngày: 100.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

– Thuê theo tháng: 2.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy.

6. Cho thuê máy laser 5 tia:

– Thuê theo ngày: 50.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

– Thuê theo tháng: 1.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy.

7. Ngoài ra chúng tôi còn cho thuê theo yêu cầu: máy GPS cầm tay, phụ kiện, bộ đàm

Không có tin tức trong danh mục này.